Emmy Meijers

E.M.J. (Emmy) Meijers

Council member Rli
Portret
Curriculum vitae: 

Emmy Meijers (1954) is algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij was eerder programmadirecteur voor het Deltaprogramma en directeur Water en Scheepvaart bij Rijkswaterstaat.